Convocare Adunare Generala 2015

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Convocare Adunare Generală a Asociației de Proprietarilor Turn T3
din 30 aprilie 2015

Prin prezenta se convoacă în data de 30 aprilie 2015, orele 18.00 Adunarea Generală a Asociaţiei de proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, la sediul asociaţiei.

Ordinea de zi:

  1. Votarea timpului alocat pentru propuneri, sugestii și întrebări pe perioada adunării generale, pentru fiecare membru al asociației
  2. Darea de seamă a lucrărilor efectuate de la ultima adunare
  3. Prezentarea unui regulament de ordine interioară și funcționalitate a clădirii
  4. O scurtă prezentare a problemelor clădirii
  5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
  6. Alegerea de noi membri ai comitetului executiv
  7. Alegerea președintelui
  8. Diverse

La ședință sunt așteptați doar proprietarii sau delegații acestora care au procură.

Această convocare a fost afișată la avizier în loby-ul blocului, la loc vizibil la data de 29 martie 2015. De asemenea a fost trimisă pe e-mail și s-a publicat pe site-ul www.asociatia-planorama.ro.

Vă mulțumesc,

Florin-Cristian Vasile
Președinte
Asociația de Proprietari Turn T3
Str. Doamna Ghica nr. 32B, sector 2, București
29.03.2015

Convocare Adunarea Generala 2015

Florin Vasile

Florin Vasile

Leave a Replay

About Me

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Close Menu