Convocare Adunare Generală

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Convocare Adunare Generală a Asociației de Proprietarilor Turn T3

Joi, 12 iulie 2018 / Ora 18.00

Prin prezenta,

Subscrisa, Asociaţia de Proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, reprezentată de Președinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de joi, 12 iulie 2018, orele 18.00, la sediul asociatiei. Informarea va fost adusă la cunoștință având în vedere calitatea dvs. de proprietar al unui imobil situat la adresa de mai sus.

Ordinea de zi:

  1. Votarea timpului alocat pentru propuneri, sugestii și întrebări pe perioada adunării generale, pentru fiecare membru al asociației
  2. Darea de seamă a lucrărilor efectuate de la ultima adunare
  3. O scurtă prezentare a problemelor clădirii
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
  5. Diverse

La ședință sunt așteptați proprietarii sau delegații acestora care au procură.

Această convocare a fost afișată la avizier în loby-ul blocului, la loc vizibil in data de 4 Iulie 2018. De asemenea a fost trimisă pe e-mail și s-a publicat pe site-ul www.asociatia-planorama.ro.

=========================

Art. 14 (4) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile inainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale.

Florin Vasile

Florin Vasile

Leave a Replay

About Me

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Close Menu