Taxa de habitat

  1. Vă informăm că în conformitate cu prevederile H.C.L. 392 / 04.12.2018 începând cu anul fiscal 2019 persoanele fizice – locuitori ai Sectorului 2, au obligaţia de a achita la bugetul local al sectorului taxa de habitat cu destinaţia specială de salubrizare.În vederea calculării taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare proprietarii (unul dintre coproprietarii) imobilelor situate pe raza Sectorului 2 vor depune, în termen de 60 de zile de la data adoptării hotărârii mai sus menţionate, Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare în care vor declara pe propria răspundere numărul de persoane care locuiesc în imobilul pentru care se completează declaraţia precum şi numele, C.N.P.-ul şi calitatea acestora faţă de proprietar (membru al familiei/chiriaş). În cazul în care o persoană deţine mai multe imobile, va trebui să depună declaraţie pentru fiecare imobil în parte.
  2. Pentru contribuabilii care locuiesc la bloc, Declaraţia de impunere şi Declaraţia rectificativă pot fi depuse şi la Asociaţia de proprietari de care aparţin, în baza contractului/protocolului de colaborare încheiat de Primăria sectorului 2 cu asociaţia, urmând ca aceasta din urmă să le înainteze la Primarie în maxim 3 zile. Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.
  3. Am atașat la acest e-mail documentul de la DVBL SECTOR 2 pe care va rog să-l printați, să-l comnpletați și să-l trimiteți până vineri 25 ianuarie 2019 pe mail-ul asociației sau să-l puneți în casuța poștală a asociației, pentru a evita astfel, dubla impunere. Asociația are contract cu firmă de colectat gunoi.
Close Menu