Taxa de habitat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

  1. Vă informăm că în conformitate cu prevederile H.C.L. 392 / 04.12.2018 începând cu anul fiscal 2019 persoanele fizice – locuitori ai Sectorului 2, au obligaţia de a achita la bugetul local al sectorului taxa de habitat cu destinaţia specială de salubrizare.În vederea calculării taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare proprietarii (unul dintre coproprietarii) imobilelor situate pe raza Sectorului 2 vor depune, în termen de 60 de zile de la data adoptării hotărârii mai sus menţionate, Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare în care vor declara pe propria răspundere numărul de persoane care locuiesc în imobilul pentru care se completează declaraţia precum şi numele, C.N.P.-ul şi calitatea acestora faţă de proprietar (membru al familiei/chiriaş). În cazul în care o persoană deţine mai multe imobile, va trebui să depună declaraţie pentru fiecare imobil în parte.
  2. Pentru contribuabilii care locuiesc la bloc, Declaraţia de impunere şi Declaraţia rectificativă pot fi depuse şi la Asociaţia de proprietari de care aparţin, în baza contractului/protocolului de colaborare încheiat de Primăria sectorului 2 cu asociaţia, urmând ca aceasta din urmă să le înainteze la Primarie în maxim 3 zile. Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.
  3. Am atașat la acest e-mail documentul de la DVBL SECTOR 2 pe care va rog să-l printați, să-l comnpletați și să-l trimiteți până vineri 25 ianuarie 2019 pe mail-ul asociației sau să-l puneți în casuța poștală a asociației, pentru a evita astfel, dubla impunere. Asociația are contract cu firmă de colectat gunoi.
Extras din HCL Sector 2 din data de 

Extras din HCL Sector 2 din 25 Februarie 2019

Art.1.Începând cu data de 01.03.2019 se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare în cuantum de 159 lei/persoană/an, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității locale și individual.

 

Art.2. Pentru anul 2019, de la data instituirii taxei, se aprobă subvenționarea din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București a sumei de 38,3 lei/persoană, pentru stimularea gestionarii deșeurilor menajere reciclabile, conform prevederilor art. 17 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările ulterioare, respectiv asigurarea colectării separate cel puțin a deșeurilor de hârtie, metal, plastic si sticla din deșeurile municipale, astfel încât valoarea taxei lunare achitată de fiecare utilizator persoană fizică va fi  de 9,42 lei/persoană.

 

Art.3.Se aprobă Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, pentru beneficiarii casnici (persoane fizice) prevăzut în anexa ce conține un număr de 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Florin Vasile

Florin Vasile

Leave a Replay

About Me

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Close Menu