Intretinere iulie 2015

Prin prezenta vă anunţ că am afişat lista de întreţinere aferentă lunii Iulie 2015.

Data scadentă este Miercuri, 9 Septembrie 2015.

Platile se pot face prin urmatoarele metode:

  1. in numerar la casieria asociatiei in fiecare miercuri intre orele 17,00 – 19,00 (sau cu un telefon inainte de luni pana vineri intre orele 10,00 – 19,00).
  2. in numerar prin depunere la orice caserie Raiffeisen Bank mentionand numarul de cont: 13898004 si obligatoriu numarul apartamentului pentru care faceti plata (in special cei ce fac plati in numele altei persoane) 3. Prin virament utilizand datele bancare de mai sus cu mentionarea numarului apartamentului pentru care se face plata

Cont bancar pentru plata întreţinerii:
ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486 Raiffeisen Bank Sucursala Dimitrov
Cont: RO79 RZBR 0000 0600 1389 8004
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti

Listele au fost afișate la avizierul asociației, trimise prin e-mail și postate pe site-ul asociației.
Lista detaliată o puteți descărca de pe site-ul www.asociatia-planorama.ro de la link-ul: 1_turn_t3_intretinere_2015_07_small

Va rog sa anuntati modificarile privind schimbarea numarului de persoane, de preferat printr-o adresa lasata in casuta postala a asociatiei sau prin email comunicand numarul de apartament, numarul de persoane si data de la care s-a produs modificarea. Se pot face astfel de modificari incepand cu listele ce urmeaza prezentei (nu retroactiv).

Cei care locuiesc in imobil mai mult de 15 zile consecutiv trebuie sa prezinte copia actului de identitate pentru inregistrarea in cartea de imobil, sau cel putin sa anunte printr-un mesaj scris. Copii se trec deasemenea la intretinere indiferent de varsta.

Diminuarea numarului de persoane se poate face numai pentru o luna intreaga.

Privind cartea de imobil, aceasta este inca incompleta din cauza neprezentarii actului de proprietate si a actelor de identiate.

=============================================================
In parcarea subterana au acces doar proprietarii locurilor de parcare si persoanele care au inchiriat sau imprumutat un loc de parcare de la un proprietar. Daca va gasiti locul de parcare ocupat va rog sa va adresati cu o plangere la Sectia 7 de Politie. Nu ocupati un alt loc de parcare pentru a provoca un blocaj in lant. Plangere pentru ocuparea abuziva a locurilor de parcare o poate face doar proprietarul sau chiriasul acestuia.
=============================================================

Referitor la protectia blocului va rugam respectuos inchideti usa de la intrarea in bloc atunci cand o gasiti deschisa. Pot intra caini comunitari si a persoanelor straine neautorizate care pot sustrage bunuri din bloc.

In privinta restantelor, pentru intarzaierile mai vechi de trei luni acestea se vor recupera pe cale legala. Va rugam sa achitati la timp restantele pentru a evita cheltuieli suplimentare cu onorariile juridice de recuperare. Odata procedura inceputa in instanta, se percep cheltuieli de judecata per apartament. Rog proprietarii care au chiriasi sa verifice daca acestia au platit cheltuielile de intretinere la zi pentru a nu se ajunge in instanta cu costuri suplimentare. Aceste nereguli ne duc in imposibilitate de plata a datoriilor curente si riscam sa ajungem la sistarea utilitatilor.
Daca aceasta informare ajunge din greseala la dumneavoastra sau nu mai sunteti beneficiarul de drept al acestui tip de informare, va rog sa ma anuntati printr-un mesaj scris ca sa scot adresa de email din lista de informari.

Cu respect,
______________________________________
Florin Vasile
Președinte
======================================
Asociatia de Proprietari Turn T3
Str. Doamna Ghica nr. 32B, sector 2, Bucuresti

Tel. Fax: 021 796 07 00
Mobil: 0755.933.678
————————————————————————————
Art 38 din OUG 97/2005 republicata in 2011
(2) Cartea de imobil se intocmeste si se actualizeaza de catre persoana anume desemnata, cu acordul acesteia, de catre asociatia de proprietari, de regula, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociatiei.
(3) Pastrarea, actualizarea si utilizarea datelor din cartea de imobil de catre persoana desemnata in acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Responsabilul cartii de imobil are obligatia sa inscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliaza sau au resedinta in imobilul respectiv si sa o prezinte, la cerere, politistilor sau lucratorilor serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.
(5) Cartea de imobil se intocmeste intr-un singur exemplar, care se pastreaza la responsabilul cartii de imobil.
Art. 39
(1) Persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sunt obligate sa ceara inscrierea in cartea de imobil la noua locuinta in termen de 15 zile de la mutare.
(2) Persoanele care locuiesc in imobil sunt obligate sa prezinte actul de identitate responsabilului cartii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cartii de imobil.
Sanctiuni, Art. 43
Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 38 cu amenda de la 25 lei la 50 lei;
——————–

Despre fondul de rulment (pentru cei care nu stiu) :

Fondul de rulment este constituit cf. art 24 (1) din HG nr 1588/2007 in scopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente. Asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment.
De regula, fondul de rulment se dimensioneaza astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice avand in vedere ca furnizorii de servicii trebuie platiti si incasarea cotelor de intretinere se face cu un decalaj de 1 – 2 luni.
Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentrru acoperirea cheltuielilor lunare inregistrate de asociatia de proprietari in anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei, iar in cazurile asociatiilor de proprietari nou-infiintate, prin constatarea si insusirea experientei in domeniu a unor asociatii de proprietari echivalente ca marime.
Fondul de rulment se constituie drept un fond din care lunar asociatia de proprietari sa poata realiza platile catre prestatori/furnizori de servici/terti, astfel incat , chiar daca este constituit fondul de rulment ne revine obligatia sa achitam lunar si la termen cota parte de intretinere afisata in lista de intretinere .
In temeiul disp art 49 din L nr 230/2007, asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalitati pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata.
Fondul de rulment se constituie prin plata anticipata a cotei ce revine fiecarui proprietar, potrivit adunarii generale a asociatiei de proprietari, iar reintregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti