Convocare Adunare Generală din 15 aprilie 2016

Convocare Adunare Generală a Asociației de Proprietarilor Turn T3

din 15 aprilie 2016

Prin prezenta,

Subscrisa, Asociaţiei de Proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, reprezentată de Președinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de vineri, 15 aprilie 2016, orele 18.00, la sediul asociatiei. Informarea va fost adusă la cunoștință având în vedere calitatea dvs. de proprietar al unui imobil situat la adresa de mai sus.

Ordinea de zi:

  1. Votarea timpului alocat pentru propuneri, sugestii și întrebări pe perioada adunării generale, pentru fiecare membru al asociației
  2. Darea de seamă a lucrărilor efectuate de la ultima adunare
  3. Prezentarea regulamentului de ordine interioară și funcționalitate a clădirii
  4. O scurtă prezentare a problemelor clădirii
  5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
  6. Diverse

La ședință sunt așteptați proprietarii sau delegații acestora care au procură.

Această convocare a fost afișată la avizier în loby-ul blocului, la loc vizibil in data de 29 Martie 2016. De asemenea a fost trimisă pe e-mail și s-a publicat pe site-ul www.asociatia-planorama.ro.

Art. 14 (4) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile inainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale.

Florin-Cristian Vasile
Președinte
Asociația de Proprietari Turn T3
Str. Doamna Ghica nr. 32B, sector 2, București

Convocare_AG_2016

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti